Phân hữu cơ vi sinh

(1 đánh giá của khách hàng)

100.000

Phân hữu cơ vi sinh Quế Lâm 1

Sản phẩm cho nông sản hữu cơ sạch – an toàn

Thành phần

+ Hữu cơ = 15%, Độ ẩm˂30%, pH: 5.
+ VSV Cố định đạm: 1*10⁶ CFU/g,
+ VSV Phân giải lân: 1*10⁶ CFU/g,
+ VSV phân giải xenlulozo: 1*10⁶ CFU/g.
+ Đầy đủ các nguyên tố Trung – Vi lượng,
+ Các hoạt chất kích thích và điều hòa sinh trưởng.
Phân hữu cơ vi sinh

100.000