Thịt gà CP

90.000

Thịt gà CP được nuôi theo tiêu chuẩn Global GAP.
KHông sử dụng chất tăng trọng, không dư lượng thuốc kháng sinh.
Ngon từ thịt, ngọt từ xương

Sản phẩm của HTX Thái Quyên.

Thịt gà CP

90.000